ការជីកកកាយភូមិសាស្ត្រមូលដ្ឋាន

សន្លឹកសមាសធាតុសម្រាប់ការរុករកភូមិសាស្ត្រ និងអណ្តូងរ៉ែធ្យូងថ្ម

Wuhan Ninestones Superabrasives Co., Ltd ផ្តល់នូវការបង្រួមពេជ្រលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់ភូគព្ភសាស្ត្រ និងអណ្តូងរ៉ែធ្យូងថ្ម ដែលក្នុងចំនោមនោះឧបករណ៍បង្រួមរាងសំប៉ែតនៃស៊េរី MP និង M series planar compacts ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសមយុទ្ធរុករកភូគព្ភសាស្ត្រ សមយុទ្ធស្នូល គ្រាប់រ៉ុក និងផ្នែកផ្សេងៗទៀត។