ការជីកកកាយភូមិសាស្ត្រមូលដ្ឋាន

  • ផ្ទៃកោងពេជ្រ MP1305

    ផ្ទៃកោងពេជ្រ MP1305

    ផ្ទៃខាងក្រៅនៃស្រទាប់ពេជ្រទទួលយករូបរាងធ្នូដែលបង្កើនកម្រាស់នៃស្រទាប់ពេជ្រ នោះគឺជាទីតាំងការងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។លើសពីនេះទៀតរចនាសម្ព័ន្ធនៃផ្ទៃរួមគ្នារវាងស្រទាប់ពេជ្រនិងស្រទាប់ម៉ាទ្រីសស៊ីម៉ងត៍ carbide ក៏កាន់តែសមរម្យសម្រាប់តម្រូវការការងារជាក់ស្តែងហើយភាពធន់ទ្រាំពាក់និងភាពធន់ទ្រាំនឹងផលប៉ះពាល់ត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង។